Νέα

Fleet management (διαχείριση στόλου οχημάτων)

Η διαχείριση στόλου μίας επιχείρησης, ή ενός προσωπικού οχήματος, περιλαμβάνει τον έλεγχο της γεωγραφικής θέσης σε πραγματικό χρόνο, τους αισθητήρες καυσίμου και θερμοκρασίας και της οδηγικής συμπεριφοράς για την μείωση του κόστους χρήσης του οχήματος.

Read More »

Λύσεις Data

Καλύπτουμε την χρήση Internet χωρίς σταθερή σύνδεση τηλεφωνίας και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Read More »