Η διαχείριση στόλου μίας επιχείρησης, ή ενός προσωπικού οχήματος, περιλαμβάνει τον έλεγχο της γεωγραφικής θέσης σε πραγματικό χρόνο, τους αισθητήρες καυσίμου και θερμοκρασίας και της οδηγικής συμπεριφοράς για την μείωση του κόστους χρήσης του οχήματος....

Καλύπτουμε την χρήση Internet χωρίς σταθερή σύνδεση τηλεφωνίας και σε απομακρυσμένες περιοχές....

Για τη σύγχρονη επιχείρηση η epaxia είναι στον χώρο της επικοινωνίας η μόνη επιλογή που προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις γιατί μόνο η epaxia ψάχνει για λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της. ...